Als VA-Keur bedrijf is P.D. van Hemert Reparatie en Servicebedrijf gespecialiseerd in het onderhouden en keuren van landbouw-, tuinbouw-, park,- en grondverzet machines, Interne transportmiddelen, hoogwerkers, elektrische- en mechanische werktuigen en tevens elektrisch- en mechanisch handgereedschap.

Verplichtingen uit de ARBO-wet:

Werkgevers worden door de ARBO-wet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel.
Werknemers en stagaires moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is.
Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen.
Op verzoek van de arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van de aanwezige materieel te waarborgen. Dit wordt tevens geëist vanuit VCA.
Een officeel keuringsrapport van een VCA-Keuringsbedrijf is in dit kader de beste vrijwaring.
Goedgekeurde machines worden voorzien van een keuringssticker, waarop de uiterste datum van de volgende keuring staat aangegeven. Uiteraard ontvangt de opdrachtgever tijdig bericht voor de herkeuring en houden wij nauwkeurig per machine de keuringshistorie bij. Hiermee wordt u een hoop administratie bespaard.

Veiligheid voorop:

De VCA-Keuringsbedrijven zijn gecertificeerd, dus kunt u erop vertrouwen dat alle werkzaamheden (keuringen, onderhoud en reparaties) deskundig en veilig worden uitgevoerd. Het VCA keuring certificaat geldt in de eigen werkplaats en voor werkzaamheden op locatie. Ook op de locaties waar VCA een eis is, kan het VCA-Keuringsbedrijf u van dienst zijn.

 

  peter

 

Onafhankelijk en deskundig:

Wanneer u uw materieel laat keuren door een VA-Keur bedrijf biedt dit u de volgende voordelen:
- aantoonbare deskundigheid
- vertrouwen van de arbeidsinspectie
- onafhankelijkheid van de keuring
- duidelijke afspraken
- aantoonbaar gedragen verantwoordelijkheid bij ongevallen
- directe signalering van gevaarlijke situaties
- duidelijke rapportage

Kortom: een zorg minder !

Gecertificeerd Inspectiesysteem:

Vanuit de ARBO-wet wordt geëist dat de keurmeester over de nodige deskundigheid dient te beschikken. Een "Keurmeester Tuin- en Parkmachines" heeft naast een vaktechnische opleiding, een cursus in het uitvoeren van keuringen met goed gevolg afgesloten.

De keuringen worden uitgevoerd conform vastgelegde procedures die vooraf met u worden besproken. Hiermee wordt u een hoop administratie bespaard. Met behulp van de standaard checklist en moderne meetapparatuur worden de machines deskundig gekeurd en ontvangt u een schriftelijke rapportage van elke goedgekeurde machine.

Wij keuren het materieel volgens:
- Richtlijn Arbeidsmiddelen
- NEN 3140
- Wegenverkeerswet

Wij adviseren u over:
- Veilig gebruik van de machines
- Tijdig preventief onderhoud
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Eventuele aanpassingen aan de machines

Indien de opdrachtgever interesse heeft of nadere informatie wenst over het keuren van arbeidsmiddelen, kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.
Wij staan graag met raad en daad terzijde